Bij iedere dataset is het volgende opgenomen:

  • Bestand: naam van de dataset
  • Omschrijving: omschrijving van de dataset
  • Type: type ontsluiting van de dataset
  • Formaat: formaat van de dataset
  • Link: de verwijzing naar de dataset
Bestand Omschrijving Type Formaat Link
Nieuws Het provinciale nieuws van www.brabant.nl/nieuws service RSS RSS-nieuwsberichten
Overige RSS-bronnen overzicht van RSS-bronnen waaronder nieuws vanuit beleidsdossiers service RSS overzicht RSS-bronnen
Producten en Diensten Producten en diensten van de provincie Noord-Brabant service XML producten en diensten
Bekendmakingen Bekendmakingen van de provincie Noord-Brabant. service XML bekendmakingen
Regelingen Regelingen van de provincie Noord-Brabant. service XML regelingen
Manifest gepubliceerde ruimtelijke plannen Ruimtelijkeplannen.nl is het online loket waarmee de overheid digitale ruimtelijke plannen ontsluit. Alle ruimtelijke plannen van overheden zijn via Ruimtelijkeplannen.nl op te vragen.
service XML http://Ruimtelijkeplannen.nl